Bog: SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt
495,00 kr. 618,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen har fokus på, hvordan bestyrelsen i SMV’er kan skabe værdi for virksomheden og for (ejer)lederne, og indeholder redskaber til brug for bestyrelsen.

Bogen kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet, både de juridiske krav til bestyrelsen, bestyrelsens strategiske opgaver og kontrolopgaven. Herudover behandles en række særlige problemstillinger i SMV’er, f.eks. samarbejdet med ejerkredsen, konflikthåndtering og generationsskifte.  Endeligt er der fokus på, hvordan bestyrelsen planlægger sit bestyrelsesarbejde effektivt og sikrer, at bestyrelsen fungerer som et team, hvor alle kompetencer bringes i spil. Fokus er hele vejen igennem, hvordan bestyrelsen kan skabe størst mulig værdi for virksomheden og for (ejer)lederen.

Bogen er pt. den eneste på markedet, der kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet. Bogen er baseret på den nyeste forskning i dels, hvordan man skaber vækst og udvikling i SMV’er, dels hvordan bestyrelser bedst skaber værdi i SMV’er.

Bogen sætter ”teori på praksis & praksis på teori”. Teorien omsættes til praksis, og bogen nøjes ikke med at fortælle, hvad opgaverne er, men indeholder også en lang række konkrete forslag til arbejdsmetoder og redskaber, f.eks. årshjul, metoder til bestyrelsesevaluering, forretningsorden, standarddagsordener, kompetencematrix, person- og teamprofiler mv.

Uddrag fra anmeldelse af Carsten Steno fra idag.dk, den 4. maj 2018: 

"Det er en stor bog med mange sider, men faktisk er den let at læse. Der er masser af overskuelige og instruktive diagrammer, og sproget flyder let trods det ind imellem indviklede emne. Kun forfattere, der virkelig er hjemme i deres stof, kan skrive på den måde. De øser af et overskud af viden."

Læs hele anmeldelsen her.

Målgruppe

Bogen retter sig mod bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Herudover vil bogen være nyttig for ejerledere af SMV’er, der gerne vil have en bestyrelse eller mere ud af deres bestyrelse.

Bogen skal anvendes på Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV, og på den nye formandsuddannelse, som begge udbydes ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Om forfatterne

Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Han er tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert og Center for SMV, Aarhus BSS.
Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS. Hun er forsker i vækst og udvikling i SMV’er, herunder bestyrelsens værdiskabelse. 

De er begge uddannelsesansvarlige for Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV og for den nye uddannelse for bestyrelsesformænd, begge ved Aarhus BSS. 
Herudover har Nils Henrik Wegener, stifter og ejer af strategifirmaet www.360sprint.dk, bidraget til bogen omkring strategisk forretningsudvikling.”