ONLINEBOG - Dansk Selskabsret 3 - Interessentskaber
1.240,00 kr. 1.550,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Dansk selskabsret er et værk i foreløbigt tre bind, der beskriver de forskellige typer af selskabsformer, der kendes i dansk ret.

Fremstillingen er udarbejdet til brug ved undervisningen på kandidatniveau ved universiteter mv.

Bogens målgruppe er tillige advokater, revisorer og andre, der beskæftiger sig med selskabsret.

Dansk selskabsret omfatter for tiden følgende bind:

Bind 1, Introduktion til selskabsretten (4. udg. 2014) indeholder en beskrivelse af centrale selskabsretlige begreber, en indføring i retsområder, som grænser op til selskabsretten, og en beskrivelse af EU-rettens stadigt stigende betydning for dansk selskabsret.
Læs mere her: Dansk Selskabsret 1- Indledning til selskabsretten

Bind 2, Kapitalselskaber (4. udg. 2014) er fremstillingen af de regler, der gælder for danske aktieselskaber og anpartsselskaber.
Læs mere her: Dansk Selskabsret 2- Kapitalselskaber

Bind 3, Interessentskaber (3. udg. 2015) indeholder den største samlede fremstilling af de selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i Danmark.

I dette bind 3 beskrives de i hovedsagen ulovfæstede selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i dansk ret. Interessentskabet danner ramme om erhvervsdrivende virksomheder fra partnerskaber i liberale erhverv over skattemæssigt begrundede samvirker til entreprenørfællesskaber mellem store virksomheder.

Fremstillingen indeholder tillige en beskrivelse af de med interessentskabet beslægtede selskabsformer, herunder Europæiske Økonomiske Firmagrupper og partrederier.

Målgruppe

Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteterne og handelshøjskolerne, men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere – og andre, der har brug for at få større indsigt i dansk selskabsret.

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret og skatteret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel har udgivet en række bøger og artikler, hovedsageligt om dansk selskabsret og Corporate Governance.