Tidsskrift: Taxo
Udgivelsesdato: 26-09-2019

Karnov Group og FSR - danske revisorer

Taxo – skattemagasinet for eksperter og praktikere

3.200,00 kr. ekskl. moms 4.000,00 kr. inkl. moms

Gule Hæfter - Supplement til Karnovs Lovsamling
Udgivelsesdato: 24-01-2019

Michael Hansen Jensen m.fl.

Gule Hæfter - Supplement til Karnovs Lovsamling

5.630,00 kr. ekskl. moms 7.037,50 kr. inkl. moms

Bog: Vandprishåndbogen
Udgivelsesdato: 14-07-2017

Steen Hjelm Sørensen og Henrik Schmidt

Miljø & Teknik - Vandprishåndbogen 2017

3.385,00 kr. ekskl. moms 4.231,25 kr. inkl. moms

RevisorPosten
Udgivelsesdato: 02-01-2014

Karnov Group

RevisorPosten

15,50 kr. ekskl. moms 19,38 kr. inkl. moms

Miljø & Teknik - Vejlove
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Karnov Group

Miljø & Teknik - Vejlove

8.250,00 kr. ekskl. moms 10.312,50 kr. inkl. moms

Revision & Regnskabsvæsen
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Karnov Group

Revision & Regnskabsvæsen

3.000,00 kr. ekskl. moms 3.750,00 kr. inkl. moms

TfL - Tidsskrift for Landbrugsret
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Jens Evald (red.)

TfL - Tidsskrift for Landbrugsret

3.065,00 kr. ekskl. moms 3.831,25 kr. inkl. moms

ET - Erhvervsjuridisk Tidsskrift
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (red.) m.fl.

ET - Erhvervsjuridisk Tidsskrift

2.715,00 kr. ekskl. moms 3.393,75 kr. inkl. moms

TfK - Tidsskrift for Kriminalret
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Eva Staal (red.) m.fl.

TfK - Tidsskrift for Kriminalret

4.420,00 kr. ekskl. moms 5.525,00 kr. inkl. moms

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret- TBB
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Hans Henrik Edlund (red.) og Torsten Iversen (red.)

TBB - Tidsskrift for Bolig- og Byggeret

3.625,00 kr. ekskl. moms 4.531,25 kr. inkl. moms

TFA - Tidsskrift for Familie- og Arveret
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Marianne Holdgaard (litterær red.) m.fl.

TFA - Tidsskrift for Familie- og Arveret

3.275,00 kr. ekskl. moms 4.093,75 kr. inkl. moms

Arbejdsmiljø ABFs nyhedsbrev
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Karnov Group

Arbejdsmiljø ABF - Nyhedsbrev

665,00 kr. ekskl. moms 831,25 kr. inkl. moms

Arbejdsmiljø ABF Pakke abonnement
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Karnov Group

Arbejdsmiljø ABF - Pakke

3.550,00 kr. ekskl. moms 4.437,50 kr. inkl. moms

Lovservice for revisorer Udsolgt
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Karnov Group

Lovservice for revisorer

Udsolgt

UfR - Ugeskrift for Retsvæsen - Hæfter
Udgivelsesdato: 24-01-2013

Henrik Waaben (red.) m.fl.

UfR - Ugeskrift for Retsvæsen

7.845,00 kr. ekskl. moms 9.806,25 kr. inkl. moms