Bog: Dansk Selskabsret 1
761,00 kr. 951,25 kr. inkl. moms

Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Bind 1 af Dansk selskabsret – Indledning til selskabsretten behandler:

  • Selskabsrettens grundbegreber og systematik
  • Præsentation af de enkelte selskabsformer
  • Ansvarsgennembrud og identifikation
  • Børsrettens grundtræk
  • EU-selskabsretten, herunder særligt betydningen af de fire friheder: etablering, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft
  • Retsøkonomiens betydning for selskabsretten
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virke

Om de øvrige bind i serien

Bind 2 beskæftiger sig med de selskabsretlige regler for kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse, organisation, erstatningsansvar og ophør. Klik her for at læse mere: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber

Bind 3 gennemgår de selskabsretlige regler for interessentskaber og lignende samvirketyper - herunder interessentskabernes organisation, hæftelse, ophør og interessenternes indbyrdes forhold. Klik her for at læse mere: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber

Målgruppe

Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteterne og handelshøjskolerne, men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere - og andre, der har brug for at få større indsigt i dansk selskabsret.

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel har arbejdet med juraen som forsker, advokat, konstitueret landsdommer ved Østre Landsret og politisk for Dansk Industri og nu for Realkreditrådet. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance. Begge forfattere var medlemmer af Moderniseringsudvalget for selskabsretten, hvis forslag til ny aktie- og anpartsselskabslov trådte i kraft i foråret 2010.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del 1 - Det selskabsretlige univers
Kapitel 1 - Selskabsrettens grundbegreber
Kapitel 2 - Selskabsrettens kilder
Kapitel 3 - Selskabsdeltagernes hæftelse for selskabets gæld

Del II - Selskabsretten i kontekst
Kapitel 4 - Selskabsrettens historie
Kapitel 5 - EU-selskabsret og international selskabsret
Kapitel 6 - Kapitalmarkedsretten i grundtræk
Kapitel 7 - Retsøkonomi
Kapitel 8 - Erhvervsstyrelsen