Onlinenbog: Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber
1.402,00 kr. 1.752,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Bind 2 af Dansk selskabsret – Kapitalselskaber – behandler:

  • Kapitalselskaber og deres stiftelse
  • Kreditorbeskyttelse
  • Selskabets organisation
  • Årsrapport, revision og granskning
  • Erstatning, likvidation, fusion mv.
  • Koncerner

Nyt i 5. udgave

I 5. udgave er lovgivning og praksis ajourført til 2019.

Om de øvrige bind i serien

Bind 1 beskæftiger sig med selskabsrettens grundbegreber og systematik, præsentation af de enkelte selskabsformer, ansvarsgennembrud og identifikation, børsrettens grundtræk, EU-selskabsretten, retsøkonomiens betydning for selskabsretten og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virke.
Læse mere om Dansk Selskabsret 1- Indledning til selskabsretten

Bind 3 gennemgår de selskabsretlige regler for interessentskaber og lignende samvirketyper – herunder interessentskabernes organisation, hæftelse, ophør og interessenternes indbyrdes forhold.
Læs mere om Dansk Selskabsret 3 - Interessentskaber

Målgruppe

Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteter mv., og kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, advokater og dommere.

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret CBS LAW og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Advokat Jens Valdemar Krenchel er sekretariatschef i Danske Rederier, Bruxelles. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance.

Begge forfattere var medlemmer af Moderniseringsudvalget for selskabsretten, hvis forslag til ny aktie- og anpartsselskabslov trådte i kraft i foråret 2010.