Kommanditselskaber og partnerselskaber
436,00 kr. 545,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Kommanditselskaber og partnerselskaber, 1. udgave

Denne bog er den første samlede fag- og lærebog for den, der har behov for en forståelse af selskabsformerne kommanditselskaber og partnerselskaber og de særlige problemstillinger, der knytter sig til disse hybrid- eller mellemsel-skabsformer, herunder reglerne om indskud, hæftelse, vedtægter, selskabsafta-le mm.
De to selskabsformer behandles indgående i bogen, og foruden en grundig gennemgang og analyse af de juridiske regler for den enkelte selskabsform behandles også de væsentligste hensyn, der indgår ved valget af disse to – og andre selskabsformer.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der har behov for mere end et overfladisk kend-skab til retsreglerne om kommanditselskaber og partnerselskaber, herunder studerende, advokater, revisorer, myndigheder, domstole m.fl. Bogen retter sig desuden mod alle, der skal stifte og rådgive om stiftelsen af kommanditsel-skaber og partnerselskaber.

Om forfatterne

Troels Michael Lilja er professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger inden for navnlig selskabsret, skatteret og juri-disk metode. 

Lars Lindencrone Petersen er advokat og complianceansvarlig i advokatfirmaet Bech-Bruun samt adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Han er forfatter til en række fremstillinger inden for navnlig insolvens- og procesretten og selskabsretten. Han er des-uden mangeårig underviser.

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør, ekstern lektor på CBS, adj. professor på Aalborg Universitet, censornæstformand og kommissionsformand. Han er forfatter og medforfat-ter til en lang række bøger bl.a. inden for selskabsretten og finansiel regulering.