ONLINEBOG - Direktørkontrakten
748,00 kr. 935,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

En ny udgave af udgivelsen er i produktion og forventes at udkomme ultimo maj 2020.

Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 8. udgave. 

Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Direktørens ledelsesansvar behandles også.

Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, bonusaftaler og direktørens fratrædelsesaftale.

8. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar 2016.

Målgruppe

Bogen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører, der ønsker kendskab til regler og praksis for ansættelse af direktøren, for direktørens daglige virke og for direktørens fratrædelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, herunder advokater og revisorer.

Om forfatterne

Advokat Jørgen Boe, advokat Claus Juel Hansen og advokat Jens Lund Mosbek er partnere - Jørgen Boe nu pensioneret partner - i advokatfirmaet Kromann Reumert.