Onlinebog: Renteloven med kommentarer
610,00 kr. 762,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Renteloven med kommentarer, 6. udgave

Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringer

Denne 6. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og retspraksis frem til 31. januar 2023. Som i tidligere udgaver er der medtaget en kort fremstilling af forældelseslovens regler om forældelse af rentekrav og af de tilsvarende regler i lov om behandlingen af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.


Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalinger i virksomheder af alle typer, herunder i den finansielle sektor, og med inkasso, samt til advokater og medarbejdere i domstolssektoren.

Om forfatteren

Lars Lindencrone Petersen har arbejdet som dommer i Københavns Byret, i Sø- og Handelsretten og fra 1998 til 2007 i Østre Landsret. Fra 1995 til 2007 var han næstformand for Pengeinstitutankenævnet. Som landsdommer var han formand for Udvalget til revision af forsikringsaftaleloven (bet. 1423/2002), Udvalget om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer (bet. 1433/2003), Udvalget om rammepantebreve og Virksomhedspanteudvalget (bet. 1459/2005). Han var endvidere medlem af Konkursrådet fra 2001 (bet. 1449/2004) og i 2006-07 rådets formand (bet. 1484/2006). I 2008 indtrådte Lars Lindencrone Petersen i advokatfimaet Bech-Bruun, hvor han er complianceansvarlig.

Lars Lindencrone Petersens forfatterskab rummer en række fremstillinger inden for proces- og insolvensretten samt finansierings- og erhvervsretten. Han har inden for de samme retsområder en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhed.