Bog: Kommunale aktieselskaber
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

Titlen er udsolgt. Kontakt kundeservice for evt. mere information på kundeservice@karnovgroup.com

Må en kommune oprette og være eneejer af et aktieselskab, der leverer mad til kommunens institutioner? Kan en kommune købe varer eller tjenesteydelser af et kommunalt aktieselskab, uden at kontrakterne skal i udbud? Må en kommune løse administrative opgaver for et kommunalt aktieselskab?

Disse og mange andre spørgsmål giver forfatterne svar på i denne bog. Opbygningen tager udgangspunkt i de forskellige faser, der er i relation til et kommunalt aktieselskab: Først de overvejelser, som kommunen og dens rådgivere bør gøre sig, inden kommunen beslutter at etablere et aktieselskab (kapitel 2), dernæst den praktiske etablering af selskabet (kapitel 3), og derefter driftsfasen − først set fra selskabets og dernæst fra kommunens vinkel (kapitel 4 og 5). Endelig beskrives også en eventuel salgsfase (kapitel 6).

For at lette forståelsen af de i nogle tilfælde ganske komplicerede problemstillinger indeholder bogen en række konkrete eksempler.

Målgruppe

Kommunale medarbejdere, hvad enten de er jurister eller har en anden baggrund, kan derfor have glæde af denne bog. Den retter sig også mod advokater og revisorer m.v.

Om forfatterne

Rikke Søgaard Berth, jurist og BA i statskundskab. Fra 2002-2005 arbejdede hun i Justitsministeriet, hovedsageligt med EU-ret. Fra 2006 har hun været ansat ved Jonas Bruun, nu Bruun & Hjejle, hvor hun i 2008 blev advokat. Ved siden af advokatgerningen er Rikke Søgaard Berth ekstern lektor i fagene EU-ret og Kommunalret på Københavns Universitet.

Britt Vonger, jurist. Efter at have arbejdet i Energistyrelsen blev hun i 1996 ansat i KLs juridiske kontor med arbejdsområderne kommunalret, udbuds- og konkurrenceret samt forvaltningsret. Fra 2001 til 2005 var Britt Vonger endvidere medlem af Konkurrencerådet, og siden 2004 har hun indgået i formandskabet for en europæisk arbejdsgruppe vedrørende offentlige tjenesteydelser og udbud.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

KAPITEL 1 - INDLEDNING
1.1 Hvad er et kommunalt aktieselskab?
1.2 Alternativer til et kommunalt aktieselskab
1.3 Kommunale aktieselskabers aktiviteter og udbredelse
1.4 Bogens opbygning: Et aktieselskabs “faser”
1.5 Generelle råd

KAPITEL 2 - FØR ETABLERINGEN AF AKTIESELSKABET
2.1 Et eksempel: Kommunemad A/S
2.2 Må opgaven løses i aktieselskabsform?
2.3 Det juridiske grundlag for selskabet
2.4 Medejere af aktieselskabet
2.5 Kommunens køb af ydelser fra selskabet
2.6 Brug af koncernstrukturer
2.7 Konsekvenser af aktieselskabsformen
2.8 Opfølgning på eksemplet: Kommunemad A/S

KAPITEL 3 - ETABLERINGEN AF AKTIESELSKABET
3.1 Beslutningsprocessen
3.2 Aktieselskabslovens krav
3.3 Vedtægter og aktionæroverenskomst
3.4 Valg af selskabets bestyrelse
3.5 Åbningsbalance, overførsel af fast ejendom mv. og skattepligt
3.6 Overførsel af medarbejdere
3.7 Overførsel af kontrakter, dokumenter og retssager

KAPITEL 4 - EFTER ETABLERINGEN: SELSKABETS DRIFT
4.1 Selskabets aktiviteter
4.2 Selskabets indkøb
4.3 Selskabets regnskaber
4.4 Selskabets åbenhed
4.5 Selskabets bestyrelse
4.6 Selskabets direktion og øvrige medarbejdere

KAPITEL 5 - EFTER ETABLERINGEN: KOMMUNENS ROLLER
5.1 Kommunen som ejer
5.2 Kommunen som kontraktpart
5.3 Kommunen som myndighed

KAPITEL 6 - SALG AF ET KOMMUNALT AKTIESELSKAB
6.1 Overvejelser om salg
6.2 Konsekvenser af salg
6.3 Kommunens forberedelse af et salg
6.4 Salgsprocessen
6.5 Provenuet
6.6 Delvist salg