Bog: Introduktion til dansk selskabsret II
380,00 kr. 475,00 kr. inkl. moms

Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige regulering

Introduktion til dansk selskabsret består af to bind:

  • Introduktion til dansk selskabsret I. Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber. Læs mere her
  • Introduktion til dansk selskabsret II. Personselskaber. Foreninger.

Bind I giver et overblik over dansk selskabsret og giver en kort beskrivelse af udviklingen i selskabsretten i EU, der har afgørende betydning for danske regler. Desuden gennemgås de selskabsretlige regler, der gælder for aktie- og anpartsselskaber.

I dette Bind II gives en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber) samt fonde, andelsselskaber og foreninger.

Målgruppe

Fremstillingen er udarbejdet til brug for undervisningen på de juridiske og erhvervsjuridiske bacheloruddannelser på universiteter og andre højere læreanstalter. Bogens målgruppe er dog tillige alle andre, der har brug for et overblik over dansk selskabsret.

Knytter sig til værket Dansk Selskabsret

Introduktion til dansk selskabsret knytter sig til værket Dansk selskabsret, der foreløbigt omfatter:

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret og skatteret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel er kommitteret i Realkreditrådet og er leder af dets Bruxelles-kontor. Han har udgivet en række bøger og artikler, hovedsageligt om dansk selskabsret og Corporate Governance.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del III: Interessentskaber
Kapitel 5: Interessentskaber
5.1 Personselskaber
5.2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
5.3 EU-rettens betydning for personselskaber
5.4 Interessentskabet og dets retlige kvalifikation
5.5 Interessentskabsbegrebet
5.6 Afgrænsning af interessentskabet fra andre samvirker
5.7 Interessentskabet som retssubjekt
5.8 Stiftelse af interessentskaber
5.9 Interessentskabets vedtægter
5.10 Personselskabers organisation
5.11 Interessenternes hæftelse
5.12 Interessenternes indbyrdes rettigheder og pligter
5.13 Overdragelse af interessentandele
5.14 Interessentskabers ophør og opløsning
5.15 Opløsning af partrederier og eurointeressentskaber
5.16 Personselskabers konkurs

Kapitel 6: Partrederier
6.1 Registrering
6.2 Pro rata-hæftelse
6.3 Krav til partrederiets interne organisation
6.4 Minoritetsbeskyttelse
6.5 Hæftelse ved ind- og udtræden

Del IV: Kommanditselskaber
Kapitel 7: Kommanditselskaber
7.1 Introduktion
7.2 Afgrænsning over for andre selskabsformer
7.3 Stiftelse og registrering af kommanditselskaber
7.4 Ugyldighed i kommanditselskabsforhold
7.5 Ledelse af kommanditselskaber
7.6 Hæftelse for kommanditselskabers gæld
7.7 Kommanditselskabets ophør og omdannelse

Del V: Foreninger – Fonde
Kapitel 8: Foreningsret
8.1 Introduktion
8.2 Foreningen som juridisk person
8.3 Afgrænsningen mellem foreninger og andre selskaber
8.4 Foreninger og kollektive enheder, der ikke er foreninger
8.5 Foreningsbegrebet
8.6 Stiftelse
8.7 Medlemskab
8.8 Ledelse
8.9 Generalforsamling
8.10 Afstemningsregler
8.11 Regnskab og revision
8.12 Ophør eller forandring af foreningen

Kapitel 9: Fonde
9.1 Introduktion
9.2 Stiftelse, ledelse og forandring

Del VI: Kooperative selskaber
Kapitel 10: Andelsselskaber
10.1 Afgrænsningen mellem andelsselskab og interessentskab
10.2 Stiftelse og deltagelse
10.3 Ledelse
10.4 Hæftelse
10.5 Ophør