Finansieringsret
832,00 kr. 1.040,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering

De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold.

Bogen behandler blandt andet:

 • Ledelsens pligter, herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets interesse.
 • Valg af finansieringsform.
 • Udbud til offentligheden.
 • Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for akkvisitionsgæld og koncernlån.
 • Udstedelse af kapitalandele.
 • Udstedelse af konvertible gældsbreve.
 • Tilskud.
 • Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og syndikerede lån.
 • Udstedelse af erhvervsobligationer.
 • Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash pool-ordninger.
 • Optagelse af efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån.
 • Kaution og sikkerhedsstillelse for lån, herunder strukturering af sikkerhedspakker, selskabsretlige begrænsninger og pant stillet til fordel for en repræsentant for de til enhver tid værende panthavere.
 • Interkreditoraftaler.
 • Legal opinions.

Bogens indhold er ajourført pr. 12. juli 2018.

I 2. udgave er der foretaget en generel gennemskrivning af store dele af bogen og detaljeringsgraden er på nogle områder udvidet, bl.a. i forhold til akkvisitionsfinansiering, finansielle covenants, interkreditoraftaler og legal opinions.

SAGT OM BOGEN:

“Bogen er […] ikke alene en praktisk håndbog, men også en retsvidenskabelig fremstilling, tilmed af høj kvalitet. Forfatteren formår at bygge de teoretiske og praktiske aspekter af moderne selskabsfinansiering sammen i en helstøbt tekst. Dermed viser han sig ikke alene som en kyndig praktiker, men også som en dygtig formuerets- og selskabsjurist. De bedste anbefalinger om at konsultere bogen skal derfor lyde, både til praktikere og universitetsjurister.”

- Uddrag af anmeldelse af Mads Bryde Andersen i UfR, U.2016B.42

Se yderligere uddrag fra anmeldelsen i vedhæftede dokument, du finder i spalten til venstre.

Målgruppe

Bogen kan anvendes af jurister i den finansielle sektor, praktiserende advokater og advokatfuldmægtige samt studerende, der ønsker en indføring i finansieringsretten.

Om forfatteren

Henrik Kure er advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith med speciale i bank- og finansieringsret. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM fra London School of Economics and Political Science (2010) i banking law and financial regulation. Han har skrevet flere artikler til juridiske tidsskrifter om bank- og finansieringsretlige emner og juridiske kompendier inden for bl.a. erhvervsret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret.