Bog: Lov om finansiel virksomhed

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

4. udgave af bogen Lov om finansiel virksomhed er i produktion og forventes at komme på lager ultimo november 2019.

Et praktisk og detaljeret opslagsværk.

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 4. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 4. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves at EU forordninger i et større antal nu har afløst eller suppleret dele af loven. Disse forordninger er omtalt nærmere i bogen. Bogen findes også som et online modul, som opdateres en gang årligt.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og arbejder som vicedirektør hos Forsikring & Pension. Han har tidligere bestridt ledende stillinger i Finanstilsynet, Pengeinstitutankenævnet og BankInvest samt arbejdet som advokat og konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand. jur og arbejder som juridisk chefkonsulent og databeskyttelsesrådgiver i Finansiel Stabilitet. Før da arbejdede hun i en årrække som kontorchef i Finansrådet og Realkreditrådet. Merete har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og Pengeinstitutankenævnet.

Marianne Simonsen er cand. jur og direktør i Finansiel Stabilitet med ansvar for jura og kredit. Marianne har tidligere været ansat som Chief Compliance Officer hos FIH Erhvervsbank. Hun har desuden arbejdet en årrække i Finanstilsynet og har bestalling som advokat.

Malene Stadil er cand. jur og arbejder som strategisk leder i Nordea med ansvar for blandt andet risikostyring og implementering af regulering. Før da arbejdede hun i en årrække som chef i Danske Banks juridiske afdelinger. Malene har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og var oprindelig advokat.