Bog: Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver
148,00 kr. 185,00 kr. inkl. moms

Bogen indeholder, som den eneste opgavesamling inden for fagområdet på markedet, en række opgaver inden for særligt selskabsretten, men også kapitalmarkedsretten. Bogen indeholder også vejledninger til besvarelsen af opgaverne, sådan at disse kan bruges efterfølgende af den, der har søgt at løse opgaven.

Målgruppe

Bogen retter sig mod den, der på universiteter, business schools eller på specialkurser skal tilegne sig og forstå selskabsretten.

Opgaverne er velegnet til både studerende, der arbejder alene, og studerende, der løser opgaverne i mindre grupper med henblik på studie- og eksamensforberedelse.

Om forfatterne

Morten Schaumburg-Müller er fuldmægtig i Statsministeriet, ekstern lektor i selskabsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og juridisk sekretær i Klagenævnet for Domænenavne. Han er forfatter til fagtidsskriftartikler inden for selskabs- og immaterialret samt medforfatter til en bog inden for kapitalmarkedsretten.

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, adjungeret professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor i selskabs- og kapitalmarkedsret ved CBS, Juridisk Institut, og virker bl.a. som voldgiftsdommer. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og fagtidsskriftartikler inden for særligt selskabs- og kapitalmarkedsretten.

Erik Werlauff er professor, dr.jur., advokat og forsker og underviser ved Aalborg Universitet og virker endvidere som bl.a. advokat og voldgiftsdommer. Han er forfatter og medforfatter til talrige bøger inden for bl.a. selskabs- og kapitalmarkedsretten.