Bog: Kreditaftaler og ejendomsforbehold
432,00 kr. 540,00 kr. inkl. moms

Bogen omhandler kreditaftaler og ejendomsforbehold, som området ser ud i dag.

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold er en samlet fremstilling af kreditaftalelovens regler. Denne anden udgave er ajourført med ny lovgivning, retspraksis og ny litteratur frem til 1. januar 2017. Således er lovændringen ved lov nr. 637/2016 om indførelsen af en obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån indarbejdet, ligesom tidligere lovændringer, herunder lov nr. 532/2015, som implementerede boligkreditdirektivet, er indarbejdet i bogens behandling. Endvidere er bogens anden del om ejendomsforbehold ajourført.

Bogen behandler bl.a.:

  • Kreditaftalelovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kreditgiverens oplysningspligt forud for og ved indgåelse af kreditaftalen
  • Kreditgiverens kreditvurderingspligt
  • Civilretlige sanktioner af mangelfulde kreditoplysninger
  • Forbrugerens fortrydelsesret
  • Personskifte i kreditaftaler og forbrugerens retsstilling overfor kreditgiver i et oprindeligt trepartsforhold
  • Køb med ejendomsforbehold
  • Retsvirkninger og bortfald af ejendomsforbehold
  • Indenretlig og udenretlige tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbehold
  • Fogedrettens henvisningsret

Kendskab til de reglerne om oprettelse af kreditaftaler er nødvendigt for enhver, der agerer på kreditaftalelovens område. Dette gælder både for professionelle kreditgivere og for de advokater, der i forbindelse med deres inkassovirksomhed opretter frivillige forlig, som i almindelighed kreditaftaler, der helt eller delvist er omfattet af loven.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer og medarbejdere i pengeinstitutter og finansieringsselskaber og andre, som ønsker et øget kendskab til parternes retsstilling i kreditaftaler og i køb med ejendomsforbehold. Bogen anvendes endvidere i undervisningen i kreditaftaleret på jurauddannelsen på Aarhus Universitet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er Hans Helge Beck Thomsen, professor ph.d. og tilknyttet Aarhus Universitet, og Claus Rohde, professor, ph.d. ved Aarhus Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Kreditaftalelovens baggrund og anvendelsesområde
Kapitel 2 - Kreditaftalelovens definitioner
Kapitel 3 - Kreditgiverens oplysningspligt før indgåelse af aftale
Kapitel 4 - Særlige regler om betænkningstid og betænkningsperiode
Kapitel 5 - Kreditgiverens kreditvurderingspligt
Kapitel 6 - Den kontraktuelle oplysningspligt – oplysningskrav til aftalen
Kapitel 7 - Kreditgiverens underretningspligt efter aftaleindgåelse
Kapitel 8 - Forbud mod pant i forbrugerkreditkøb
Kapitel 9 - Fortrydelsesret
Kapitel 10 - Kredittagerens betalinger og betalingsmisligholdelse
Kapitel 11 - Civilretlige sanktioner – mangelfulde kreditoplysninger, urimelige vederlag eller omkostninger
Kapitel 12 - Personskifte i kreditaftaler
Kapitel 13 - Forbrugerens retsstilling over for en kreditgiver i et oprindeligt trepartsforhold og i en tilknyttet kreditaftale
Kapitel 14 - Køb med ejendomsforbehold
Kapitel 15 - Retsvirkninger og ophør af ejendomsforbehold
Kapitel 16 - Kreditgiverens indenretlige fyldestgørelse i køb med ejendomsforbehold
Kapitel 17 - Fogedrettens henvisningsret
Kapitel 18 - Kreditgiverens udenretlige fyldestgørelse i køb med ejendomsforbehold
Kapitel 19 - Kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb