Bog: Transfer pricing
1.200,00 kr. 1.500,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

3. udgave af Transfer pricing er i produktion, og forventes at udkomme medio august 2020.

Transfer Pricing omhandler dansk og international skatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogen indeholder en detaljeret analyse af de materielle regler i OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2017 og international retspraksis om transfer pricing.

Bogen behandler også de formelle pligter om oplysning, dokumentation m.v., der påhviler virksomhederne, skattemyndighedernes udveksling af oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser, og virksomhedernes muligheder for at forhindre og løse konflikter om transfer pricing gennem forhåndsprisaftaler, voldgift, osv. EU’s nye direktiver om bilæggelse af skattetvister og om rådgivernes pligt til at indberette virksomhedernes grænseoverskridende ordninger analyseres.


SAGT OM BOGEN (1. udg.):

"Når transfer pricing i og for sig kun vedrører en enkelt bestemmelse i OECD's modeloverenskomst, kan man foranlediges til at tro, at transfer pricing er såre simpelt. Bogen viser dog, at emnet er noget mere omfattende end "bare" at værdiansætte på armslængdevilkår. Wittendorff skriver i et flydende sprog, som trods emnet gør bogen forholdsvis let læselig."

Uddrag af anmeldelse skrevet af Mette Waterstradt Vangshardt bragt i Signatur 2016, nr. 4, side 58.

"Fremstillingen kommer hele vejen rundt og beskriver ikke blot de overordnede problemer i armslængdeprincippet, men også dets udmøntning i generelle og konkrete økonomiske modeller. Forfatterens økonomiske baggrund og mangeårige praktiske erfaring kommer her til sin fulde ret, og fremstillingen er de komplicerede emner til trods let tilgængelig – også uden for den kreds af specialister, der beskæftiger sig fuldtids med emnet."

"Udover at fremstillingen generelt er meget detaljeret og indeholder en grundig behandling af store og små problemer, er dens store styrke, at bogen ikke blot indeholder de nødvendige referencer til det internationale regelsæt, men også har betydelige komparative kvaliteter. Der henvises således i stort omfang til udenlandsk litteratur og praksis. Når henses til retsområdets internationale karakter har disse referencer også betydning ved udredningen af dansk ret. Sammenfattende er der derfor tale om et gedigent værk, der sætter en høj standard for en dansk håndbog om et internationalt skatteretligt problem af største skatteretlige og skatteøkonomiske betydning."

Uddrag af anmeldelse skrevet af Jan Pedersen bragt i UfR 2016, nr. 48, side 423.

Målgruppe

Advokater, revisorer, skattemyndighederne, studerende, ansatte i private virksomheder og forskere vil drage gavn af denne udgivelse.

Om forfatteren

Bogens forfatter er partner, adjungeret professor, dr.jur. Jens Wittendorff, EY og Aarhus Universitet.