Bog: Dødsbobeskatning
805,50 kr. 1.006,88 kr. inkl. moms

Dødsbobeskatning, 7. udgave

Denne bog er en samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, og den behandler bl.a. følgende emner:

  • Anmeldelse af dødsfald og boets behandlingsmåde
  • Uskiftet bo
  • Boudlæg
  • Skattepligtige og skattefritagne boer
  • Beskatning ved udlodning og salg
  • Beskatning af den længstlevende ægtefælle og arvinger
  • Dobbeltbeskatning
  • Boopgørelsen
  • Genoptagelse
  • Hæftelse, efterbetaling og præklusion

Nyt i 7. udgave

Siden 6.-udgaven af denne bog fra 2019 er lovgivningen omkring dødsbobeskatning – som sædvanlig – blevet ændret på en række områder. Tilsvarende er der på en række områder kommet yderligere fortolkningsbidrag i kraft af myndighedernes og domstolenes praksis. Hensigten med denne 7. udgave af Dødsbobeskatning er at give en ajourført og samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af dødsboskattelovens regler.

Redaktionen af manuskriptet er afsluttet ultimo februar 2023.

Målgruppe

Denne bog er en velegnet håndbog for advokater, revisorer, medarbejdere i Skatteforvaltningen og andre praktikere. I kraft af bogens lettilgængelige sprog henvender den sig også til andre mere alment interesserede.

Om forfatteren

Karsten Gianelli er cand.jur., advokatuddannet og skatterådgiver hos Beierholm.