Karnov Group Afgiftslove med noter 2023
1.905,00 kr. 2.381,25 kr. inkl. moms

Hold dig ajour med moms og andre afgifter

I Karnov Group Afgiftslove med noter 2023 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2023 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

Bekendtgørelser og cirkulærer er også opdateret frem til 1. januar 2023.

I Karnov Group Afgiftslove med noter bringes også, helt unikt, fremtidige konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.

Bemærk

Karnov Group Afgiftslove med noter kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnov Group Afgiftslove med noter udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse. 

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.