Købeloven med kommentarer
2.076,00 kr. 2.595,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Købeloven – med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008.

4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgørelser fra Forbrugerklagenævnet og dansk og nordisk litteratur, ajourført til 1. juli 2017. Samlet er der givet referater af mere end 3.000 afgørelser, herunder en del utrykt praksis, som ellers kan være vanskelig at finde.

Fremstillingen inddrager endvidere indholdet af de tilsvarende regler i CISG og i de øvrige nordiske landes købelove, som kan understøtte forståelsen af gældende dansk køberet eller pege på en udvikling i reglerne i forhold til lovteksten.

Lov om køb har altid været betragtet som retningsgivende for generelle obligationsretlige regler. Fremstillingen indeholder derfor også redegørelse for en række kontraktretlige emner, som har naturlig tilknytning til køb, herunder:

• aftaleindgåelse
• transport
• betalinger
• ejendomsforbehold
• produktansvar
• erstatningsberegning
• renter
• kreditkøb
• fortrydelsesret
• forbrugerbeskyttelse
 obligationsretlige regler om kontrakter i øvrigt

Bogens indhold er ajourført pr. 1. juli 2017.

Uddrag af anmeldelse af tidligere udgave i Ugeskrift for Retsvæsen:

”Sammenfattende må man sige, at den kommenterede købelov er en ikke blot nyttig, men uomgængelig opslagsbog. Det er et værk, der fra sit køberetlige udgangspunkt rækker langt ind i den almindelige obligationsret. At konkludere, at Købelovskommentaren bør finde plads hos køberetlige praktikere, vil være en underdrivelse. Værket bør være en uomgængelig bestanddel af ethvert juridisk bibliotek, hvis indehaver blot lejlighedsvis har berøring med obligationsretlige problemstillinger.”

Bogens 2. hhv. 3. udgave er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR. Anmeldelserne kan finde i deres helhed i spalten til venstre nedenfor.