Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne en lovkommentar
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

SAGT OM BOGEN:

“Bogen er efter min mening meget nyttig for de, der dagligt arbejder med såvel de praktiske som de mere formelle forhold omkring udarbejdelse og kontrol af regnskaber og skatteopgørelser…”

Uddrag fra anmeldelse i Skatterevisoren 3-2010 (Nu SKATTEfagligt)

(En opdatering af den tidligere bog “Bogføring, regnskab og skat.)

Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i mange år har fundet sted ude i virksomhederne. Ikke mindst er den seneste nye praksis vedrørende opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet – EU og USA – behandlet indgående.

Bogen er også tilpasset den nye selskabslov.

Endvidere omhandler kommentarerne til de to mindstekravsbekendtgørelser den omfattende praksis, der gennem tiden har udviklet sig.

Bogen er opdelt i tre dele:

  • Emnemæssig indgang til reglerne
  • Kommentering af de enkelte bestemmelser i Bogføringsloven
  • Kommentering af de enkelte bestemmelser i de to mindstekravsbekendtgørelser