Bog: Forældreansvarsloven med kommentarer af Stine Krone Christensen
1.148,00 kr. 1.435,00 kr. inkl. moms

Bogen er udsolgt. En ny udgave forventes at udkomme i løbet af 2020.

Et omfattende opslagsværk om forældreansvarsloven

Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 og indeholder regler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bogen gennemgår lovens bestemmelser baseret på betænkninger og lovbemærkninger til forældreansvarsloven. Derudover er bogen også baseret på betænkninger og lovbemærkninger til lov om forældremyndighed og samvær og myndighedsloven, da visse af bestemmelserne fra disse tidligere gældende love er videreført i forældreansvarsloven.

Bogen gennemgår også de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, ligesom relevante domme og administrative afgørelser også er beskrevet.

Bogen indeholder endelig også en gennemgang af de internationale kompetenceregler i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Sagt om bogen

Bogen blev ved udgivelsen af 1. udgave i 2009 udråbt til at være ”det nye mammutværk”, ”et imponerende opslagsværk for praktikere” og ”en bog, der har gode muligheder for at blive et af områdets hovedværker”. Klik under Downloads i den hvide boks til venstre for at læse hele anmeldelsen.

Nyt i 2. udgave

Siden sidste udgave af denne bog har forældreansvarsloven gennemgået en række ændringer, særligt på baggrund af evalueringen af loven, der blev afsluttet i november 2011. Bogen er opdateret med lovændringer og en betydelig mængde retspraksis og administrativ praksis.

Målgruppe

Bogen er primært henvendt til praktikere, der beskæftiger sig med forældreansvarsloven til daglig, herunder dommere, ansatte ved Statsforvaltningen og advokater. Den er dog også relevant for andre, som ønsker et indblik i lovens bestemmelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Om forfatteren

Forfatteren er cand. jur. Stine Krone Christensen, der gennem sit arbejde i Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) både har deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget til forældreansvarsloven samt i den efterfølgende evaluering af loven. Hun har endvidere stået for udarbejdelsen af de administrative forskrifter, som er udstedt i medfør af loven, og har flere års erfaring med behandling af sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Forældreansvarsloven
- Indledning
Kapitel 1: Indledende bestemmelser

Kapitel 2: Forældremyndighed
Indehavere af forældremyndighed
Overførsel af forældremyndighed
Dødsfald

Kapitel 3: Barnets bopæl og varsling

Kapitel 4: Samvær m.v.
Samvær med forældre
Samvær med andre end forældre
Samværsafgørelser
Anden kontakt
Orientering om barnet m.v
Samvær med anbragte børn
Afgørelse om udlandsrejse

Kapitel 5: Midlertidige afgørelser
Forældremyndighed og barnets bopæl
Samvær m.v.
Ændring

Kapitel 6: Sagens behandling
Sagens begyndelse
Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling
Børnesagkyndige undersøgelser
Inddragelse af barnet
Barnets adgang til at henvende sig til statsforvaltningen
Erklæring fra forældre i visse sager
Forældremyndighed efter dødsfald
Indhentelse af økonomiske oplysninger
Afvisning af ændringsanmodninger
Afslutning af sagsbehandlingen og indbringelse for retten
Klage m.v.
Bemyndigelser

Kapitel 7: Arbejdsaftaler

Kapitel 8: Internationale aftaler og international kompetence

Kapitel 9: Ikrafttræden m.v.