Bog: Karnov Group Skattelove med noter 2024
2.275,00 kr. 2.843,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. december i det år opsigelse skal have virkning

Med Karnov Group Skattelove med noter er du sikker på at være fuldt opdateret på skatteområdet i 2024.

Her får du alle skattelove alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2024 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

I Karnov Group Skattelove findes også, som noget helt unikt, konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig og overskuelig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.

Efter hver lovbestemmelse er der optrykt en liste over de love, der har medført ændringer i paragrafteksten. Ændringslovene er påført emneord. Værket indeholder desuden alle gældende bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og relevante meddelelser fra SKAT, der er optaget i tilknytning til hver enkelt lov, ajourført frem til 1. januar 2024.

Karnov Group Skattelove med noter 2024 udgives i 3 bind.

Bemærk

Karnov Group Skattelove med noter kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Karnov Group Skattelove med noter udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.