Bog: Karnov Group Afgiftslove med noter 2022
1.140,00 kr. 1.425,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. december i det år opsigelse skal have virkning

Hold dig ajour med moms og andre afgifter

I Karnov Group Afgiftslove med noter 2022 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2022 − med praksis, systematiseret efter lovparagrafferne.

Bekendtgørelser og cirkulærer er også opdateret frem til 1. januar 2022.

I Karnov Group Afgiftslove med noter bringes også, helt unikt, fremtidige konsoliderede paragrafversioner, optrykt i en efterfølgende version af den gældende bestemmelse med udførlig henvisning til ikrafttrædelse samt ændringslov.

Bemærk

Karnov Group Afgiftslove med noter kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnov Group Afgiftslove med noter udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse. 

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.