ONLINEBOG - Ejendomsmæglerloven
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bliv helt opdateret på den nye ejendomsmæglerlov med denne lovkommentar

Lov om formidling af fast ejendom m.v. trådte i kraft den 1. januar 2015 og indeholder flere ændringer, der har væsentlig betydning for forbrugere og ejendomsmæglere.

Med udgangspunkt i den nye lov gennemgås lovens bestemmelser, og forfatterne behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder og de indholdsmæssige krav til salgsdokumenterne.

Desuden behandles ejendomsmæglerens erstatnings- og godtgørelsesansvar - med særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, således at praksis på disse områder belyses grundigt. Kommentarer til formidlingsbekendtgørelsen m.fl. er indarbejdet, hvor det findes relevant.

SAGT OM BOGEN:

“I denne lovkommentar har advokat Kristian Dreyer og advokatfuldmægtig Ali Simiab gjort loven til genstand for en indgående analyse. Forfatterne trækker tydeligvis på solide praktiske erfaringer som rådgivere på området. I tillæg hertil inddrager de forarbejderne til de nye regler. Lovkommentarer om nyligt vedtagen lovgivning nøjes ofte med at gøre det. Det gælder ikke for denne, der tillige indeholder fyldige henvisninger til relevant litteratur, retspraksis og praksis fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, og som gennem hele teksten er spækket med righoldige og veldokumenterede selvstændige fortolkningsbidrag til den nye lovgivning.”

Uddrag af anmeldelse af Mads Bryde Andersen i UfR, U.2015B.437/1

Den nye ejendomsmæglerlov

Loven medfører en række essentielle ændringer i forhold til den tidligere omsætningslov, herunder afskaffelsen af kravet om daglig leder, indførslen af kravet om en ansvarlig ejendomsmægler, præcisering af ejendomsmæglerens rolle, liberalisering af ejendomsmæglernes vederlagsregler og nye regler om formidlingsaftalers varighed. Herudover er der indført en række mindre ændringer, der letter ejendomsmæglerne for administrative byrder, samt en række ændringer, der skal overskueliggøre de oplysninger, som forbrugerne modtager.

Denne lovkommentar behandler desuden en række hidtil uomtalte spørgsmål inden for ejendomsmæglerområdet så som det disciplinære ansvar, da indførelsen af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere blev oprettet i 2006, og dermed efter udgivelsen af alle tidligere lovkommentarer til omsætningsloven.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med fast ejendom, og bør anvendes aktivt hos enhver advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, hos penge- og realkreditinstitutter m.fl. Bogen kan med fordel benyttes af studerende på ejendomsmægleruddannelsen og af universitetsstuderende på jurastudiet.

Om forfatterne

Kristian Dreyer er advokat (L) og partner hos Svejgaard | Galst | Qwist Advokataktieselskab. Han har speciale i fast ejendom og byggeri, ejendomsmæglerjura samt behandling af rets- og voldgiftssager. Han er ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, tidligere ekstern lektor på Ejendomsmæglerakademiet, og han underviser advokater og ejendomsmæglere hos flere kursusudbydere. Kristian Dreyer fører et betydeligt antal rets- og nævnssager om ejendomsmægleransvar. Sideløbende med advokathvervet og undervisningen er han lægdommer ved boligretten samt forfatter til flere juridiske fremstillinger.

Ali Simiab er ansat hos Svejgaard | Galst | Qwist Advokataktieselskab med speciale i fast ejendom og ejendomsmæglerjura. Han underviser på kurser for advokater og ejendomsmæglere. Ali Simiab har tidligere udgivet et kompendium til kursusfaget ”Omsætning af fast ejendom” på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet og har bidraget til flere lærebøger om omsætning af fast ejendom.