Bog: Lønmodtagernes garantifond
664,00 kr. 830,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

”Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer” er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som en håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.

Lov om lønmodtagernes Garantifond er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet. Mange, såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter bekendtskab med den – især i lyset af de seneste års mange konkurser som følge af den økonomiske krise.

Loven rejser en lang række komplicerede fortolkningsproblemer inden for områderne arbejdsret, ansættelsesret, EU-ret, konkursret, insolvensret og skifteret. Kommentarerne bygger på forarbejder, teori og på den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig gennem årene.

Bogen bygger først og fremmest på den omfattende praksis, der har udviklet sig gennem årene.

Siden 3.udgaven er der sket mange ændringer både inden for lovens område, men også i de tilgrænsende retsområder, herunder særligt konkursområdet, og der er kommet meget praksis til.

Målgruppe
Bogen vil være nyttig for alle, der som praktikere beskæftiger sig med lovens problematikker, f.eks. virksomheder, advokater, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, arbejdsløshedskasser, revisorer og andre rådgivere.
Kommentaren er skrevet med henblik på at både jurister og ikke-jurister kan søge hjælp heri.

Om forfatterne
Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC, adjungeret professor på Aalborg Universitet og ekstern lektor på CBS. Han er tillige forfatter til en lang række bøger bl.a. inden for arbejdsret.

Bo Lauritzen er tidligere jurist i LG, nu advokat (H) og fast kurator ved Sø- og Handelsretten. Han er tillige forfatter til bøger og artikler inden for insolvensretten.

Snorre Andreas Kehler er advokat (L) og har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret i en længere årrække.