Bog: Afgiftsmanual 2019
500,00 kr. 625,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af udgivelsen er i produktion og forventes at komme på lager ultimo februar 2020.

Afgiftsmanual 2019

Skattemyndighederne har fortsat stor fokus på afgifterne generelt. Det gælder naturligt nok især energiafgifterne, men også på andre områder, ikke mindst chokoladeafgiften, ses et stigende antal sager og efterbetalingskrav. I mange sager foretages et såkaldt fristgennembrud, som betyder, at myndighederne kan rejse krav op til 10 år tilbage i tid.

Regeringens målsætning om administrative lettelser har kun begrænset indflydelse på energiafgifterne, hvor der kun er tale om ganske få ændringer, som ikke har væsentlig indflydelse på reglernes kompleksitet og til tider manglende logik. Derimod er der udsigt til lettelser for virksomheder, som er omfattet af flere andre afgifter.

Fra 1. januar 2018 fik campingpladser og lystbådehavne en kærkommen lempelse, idet deres salg af el til campister og lystsejlere blev godtgørelsesberettiget. Derudover ser det ud til, at bilaget til lov om elafgift bliver afskaffet - en ændring som hilses velkommen, og som vil medføre en reel og mærkbar lettelse.

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.

Bemærk

Afgiftsmanualen kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Afgiftsmanualen udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse. 

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.