Afgiftsmanual 2021
535,00 kr. 668,75 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2021

På afgiftsområdet har 2020 været præget af coronakrisen. Det betyder, at der er kommet væsentligt færre lovændringer og mindre ny praksis end sædvanlig.

Men ikke desto mindre er der sket nogle ganske væsentlige ændringer i årets løb. Der er igennem det seneste år både vedtaget en genindførelse af PVC-afgiften, og samtidig er der vedtaget væsentlige ændringer for godtgørelse af elafgiften.

Endelig er der i år vedtaget et lovforslag om væsentlige ændringer af registreringsafgiftsloven for køretøjer. Samtidig har vi igennem det sidste år fået få men væsentlige bidrag til praksis vedrørende godtgørelse af energiafgifter, og ikke mindst bidrag til fortolkning af særligt el-patronordningen. Også for andre afgiftsområder end energiafgifterne, er der kommet væsentlige fortolkningsbidrag og udbygning af praksis. Blandt andet har vi på chokoladeafgiftslovens område fået et væsentligt tolkningsbidrag vedrørende definitionen på sukkervarer.

Der er siden sidste udgave af Afgiftsmanualen fremsat særligt 3 love med henblik på at gennemføre klimaforbedringer. Der er som tidligere omtalt genindført PVC-afgift af en række produkter. Derudover har klimaaftalen resulteret i den første af en række ændringslove. Den første medfører en højere godtgørelse af el, der anvendes til rumvarme, mens afgiften på rumvarme, der stammer fra gas eller olie stiger.

Som altid har ændringer i registreringsafgiften store konsekvenser. Den foreslåede ændring, der ved redaktionens afslutning ikke er vedtaget af folketinget pga. coronanedlukning, er en af de mest gennemgribende ændringer vi har set i flere år. Selv om ændringerne ikke er vedtaget ved redaktionens afslutning, har vi beskrevet de kommende regler som de foreligger på nuværende tidspunkt.