Bog: Revisormanual 2020-1
520,00 kr. 650,00 kr. inkl. moms

Revisormanual 2020-2 forventes at udkomme medio august 2020.

Revisormanual er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.

Manualen giver et hurtigt overblik og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanual udkommer to gange årligt i februar og august.

Revisormanual 2020-1

Denne udgave indeholder som vanligt de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

Alle love, der blev vedtaget før 01.01.20, er indarbejdet, og satser og regler er blevet ajourført.

Et nyt afsnit om pantebrevsmodel og et nyt afsnit om tilbagebetaling af ejendomsskatter er indført i denne udgave. Derudover er den nye klagestruktur indarbejdet i bogen.

Handelsværdi pr. 19.05.93

Rettelsesblad