Bog: Eksempelmanual - 2021
825,00 kr. 1.031,25 kr. inkl. moms

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, som er redaktører af Revisormanualen, er nye redaktører på Eksempelmanualen.

Eksempelmanualen indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivning.

I denne udgave er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne og opdateret med aktu­elle tal, som skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2021. Denne udgave er væsentligt redigeret, med tilretninger og enkelt afsnit er taget ud, da de anses for at være uaktuelle.  

Der er indarbejdet nye eksempler/omtaler af:

  • Ulovlige aktionærlån
  • Virksomhedsordningen
  • Forældrelejligheder og virksomhedsordningen
  • Udviklingsomkostninger – forhøjelse af fradrag
  • Beskatning af fri bil

Bogen skal bruges som et værktøj til på en enkel og overskuelig måde at forklare og gennemregne eksem­pler på baggrund af den ofte meget komplicerede skattelovgivning.