Manual: Eksempelmanual 2018
740,00 kr. 925,00 kr. inkl. moms

Eksempelmanualen er et opslagsværk, som indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivning.

I denne udgave er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne og opdateret med aktuelle tal, som skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2018.

Der er indarbejdet nye eksempler og omtale af:

 • Regeringens finanslovsaftale fra december 2017
 • Andelsbolig, skattemæssige konsekvenser ved fremleje til børn
 • Airbnb-udlejning
 • Etableringskonto og iværksætterkonto
 • Moms af tab på debitorer
 • Kantinemoms
 • Gave- og gaveafgift
 • Acontoskat inkl. mulighed for 3. acontoskatterate.
 • Forhøjede afskrivninger på forsknings- og udviklingsomkostninger
 • Investorfradrag, investering i unoterede aktier – lovforslag september 2018
 • Firmabilbeskatning af el-biler – lovforslag oktober 2018

Manualen skal bruges som et værktøj til på en enkel og overskuelig måde at forklare og gennemregne eksempler på baggrund af den ofte meget komplicerede skattelovgivning.

Rettelsesblad til Eksempelmanual 2018

Rettelsesblad til Eksempelmanual 2018