Eksempelmanual - 2020 - Abonnement
775,00 kr. 968,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 30. september i det år opsigelse skal have virkning

Eksempelmanualen indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivning.

I denne udgave er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne og opdateret med aktu­elle tal, som skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2020.

Der er indarbejdet nye eksempler/omtaler af:

 • lovforslag omkring lagerbeskatning af fast ejendom
 • Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskabet med flere aktieklasser
 • Konvertible gældsbreve, skattemæssige konsekvenser
 • Aktieløn
 • Airbnb-udlejning
 • Forældrekøb i virksomhedsordning
 • Forventede ændrede regler omkring overdragelse af fast ejendom til nærtstående
 • Ændringer af momsregler omkring fast ejendom
 • Elafgift
 • Aktiesparekonto
 • Aldersopsparing
 • Forhøjede afskrivninger på forsknings- og udviklingsomkostninger
 • Yderligere oplysninger ved indberetninger til Erhvervsstyrelsen.

 

Bogen skal bruges som et værktøj til på en enkel og overskuelig måde at forklare og gennemregne eksem­pler på baggrund af den ofte meget komplicerede skattelovgivning.