Bog: EU-Momsmanual 2021 - Abonnement
480,00 kr. 600,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. januar i det år opsigelse skal have virkning

EU momsmanualen er nyttig som redskab til at sikre korrekt håndtering af et salg eller køb af varer/ydelser, fordi de komplekse regler for handel med varer og ydelser ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

EU Momsmanual 2021

EU-Momsmanualen er ajourført med den seneste udvikling på alle væsentlige områder og opdateret med relevante afgørelser, domme mv.

Brexit blev ved årets begyndelse en realitet. Og tæt på jul blev der indgået en aftale, som sikrer, at varer med oprindelse i EU eller UK kan handles uden at det udløser told. Men Brexit giver mange andre udfordringer for dansk erhvervsliv. Ved import af varer fra UK skal varens oprindelse kunne dokumenteres. Hvis en vare enten ikke har oprindelse i UK eller dens UK-oprindelse ikke kan dokumenteres, bliver varen toldpligtig. Derudover skal mange webshops m.fl. momsregistreres i UK, hvis de sælger varer til privatpersoner og varerne hver især har en værdi under 135 £.

Der blev indgået en særaftale vedrørende Nordirland, som forsætter i det EU-retlige samarbejde om varehandel, men særordningen omfatter ikke tjenesteydelser.

Derudover venter en større udfordring, idet de nye One Stop Shop-regler for websalg af varer træder i kraft 1. juli 2021. De nye regler er en udbygning af MOSS-ordningen for salg af elektroniske tjenesteydelser, så den omfatter alle former for forsendelsessalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande – også ”fjernleverbare“ ydelser af enhver art til privatpersoner i andre EU-lande er omfattet.