Bog på abonnement: EU-Momsmanual 2020
470,00 kr. 587,50 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. januar i det år opsigelse skal have virkning

EU momsmanualen er nyttig som redskab til at sikre korrekt håndtering af et salg eller køb af varer/ydelser, fordi de komplekse regler for handel med varer og ydelser ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

EU Momsmanual 2020

EU-Momsmanualen er ajourført med den seneste udvikling på alle væsentlige områder, ligesom den er opdateret med relevante afgørelser, domme mv.

Særligt kan nævnes EU´s såkaldte Quick Fix-pakke i trådte i kraft ved årets start, som har til formål dels at forebygge momssvindel på tværs af landegrænserne, dels at sikre ensartede regler på tværs af EU-landene.

Der er tale om væsentlige ændringer vedrørende betingelser og dokumentation mv. for gennemførte handler, ligesom der strammes op på kædehandler og ændres på retningslinjerne for konsignationslagre. 

Brexit blev en realitet med udgangen af januar 2020, men der sker ikke ændringer i forhold til handel med varer og ydelser med Storbritannien frem til udgangen af 2020.

Nye One Stop Shop-regler for websalg af varer træder i kraft fra 1. januar 2021. Med de nye regler kan virksomheder, der sælger varer via en webshop til privatpersoner i andre EU-lande undgå registrering efter fjernsalgsreglerne og i stedet indbetale udenlandsk moms til Skatteforvaltningen i Danmark. Reglerne er ikke helt ukomplicerede, og allerede nu bør forberedelserne være i fuld gang.