Bog: EU-Momsmanual 2019
500,00 kr. 625,00 kr. inkl. moms

Ny udgave af udgivelsen forventes at udkomme ultimo marts 2020.

EU momsmanualen er nyttig som redskab til at sikre korrekt håndtering af et salg eller køb af varer/ydelser, fordi de komplekse regler for handel med varer og ydelser ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

EU Momsmanual 2019

Brexit giver lige nu dansk erhvervsliv og Skatteforvaltningen store udfordringer. Ved redaktionens slutning har det britiske parlament stemt ja til et forslag om at udskyde brexit frem til ultimo juni.

I onlineudgaven vil vi sikre, at der sker præcise beskrivelser af konsekvenser mv., så snart der sker afgørende nyt.

Eftersom fokus har været på brexit, er der ikke sket så mange andre væsentlige ændringer i løbet af 2018. Dog kan det nævnes, at der er indført en bagatelgrænse for virksomheder, som anvender MOSS-reglerne. Ændringerne er beskrevet i manualen.