Bog: EU-Momsmanual 2022
560,00 kr. 700,00 kr. inkl. moms

EU Momsmanual 2022

1. juli 2021 trådte de nye One Stop-regler i kraft. De skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, men blev udskudt på grund af Covid-19. Skattestyrelsen har massivt informeret om de nye regler, herunder om forhold vedrørende registrering, indsendelse af momsangivelser mv. Ikke desto mindre er det almindelige indtryk, at langt fra alle de virksomheder, som er omfattet af reglerne, har ladet sig registrere. Ændringerne og de første erfaringer mv. er detaljeret beskrevet i denne udgave af EU Momsmanualen.

Brexit er ved at være på afstand, men volder fortsat en del udfordringer i samhandelen med UK. Ud over de rent praktiske udfordringer, giver også oprindelsesreglerne problemer. Dels handles der i vidt omfang varer, som ikke altid har oprindelse i UK eller EU, dels er varerne ikke altid ledsaget af den nødvendige oprindelsesdokumentation.

Intrastat er undergået en række væsentlige ændringer, herunder en forhøjelse af grænserne og et krav om indberetning af visse yderligere oplysninger. Endelig viser erfaringerne, at de væsentlige ændringer (Quick Fix-pakken), som blev gennemført i januar 2020, volder problemer i forskellige sammenhænge. Det gælder særligt opstramningen vedrørende kædehandel, som er mere omfattende end først antaget. Vi har udbygget og præciseret beskrivelsen af reglerne.

EU Momsmanualen er ajourført med den seneste udvikling på alle væsentlige områder, ligesom den er opdateret med relevante afgørelser, domme mv.