SkatteMemo - Februar 2024
715,00 kr. 893,75 kr. inkl. moms

SkatteMemo er et praktisk anvendeligt værktøj, der ikke kun henvender sig til advokater, revisorer og skatteforvaltninger. SkatteMemo kan også anvendes i virksomheder og af privatpersoner. Kort sagt kan alle, der beskæftiger sig med skat, have glæde af SkatteMemo.

SkatteMemo indeholder en gennemgang af de vigtigste regler og alle beløbsgrænser og procentsatser inden for skat. Der er specielt lagt vægt på nye skatteregler og nye skattedomme og afgørelser inden for det seneste år.

For at sikre, at SkatteMemo altid er ajour, opdateres bogen to gange om året, i februar og august.

Bogen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk. Denne 58. udgave af SkatteMemo er ajourført med alle nye beløbsgrænser og satser, nye skatteregler og omtaler af nye domme og afgørelser, hvis de kan hjælpe til forståelsen af skattereglerne.

Af væsentlige tilføjelser i denne udgave kan nævnes:

  • Personskattereform træder i kraft fra 2025 med store skattebesparelser
  • Personfradraget for unge under 18 år sættes op til satsen for personer over 18 år
  • Renter på restskat for 2023 sat op med ca. 50 pct.
  • Servicefradraget øges markant fra 2024
  • Minimumsbeskatningslov på 15 pct. for store koncerner fra 2024
  • Forhøjelse af seniorpræmien i 2026

SkatteMemo ajourføres af Flemming L. Bach.

Bemærk

SkatteMemo kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.