Bog: SkatteMemo - August 2021
590,00 kr. 737,50 kr. inkl. moms

SkatteMemo er et alfabetisk minileksikon, der gennemgår de vigtigste regler, beløbsgrænser, procentsatser på skatteområdet. Der er specielt lagt vægt på nye skatteregler og nye skattedomme og afgørelser inden for det seneste år.

Af væsentlige ændringer i denne udgave kan nævnes:

  • Oplysningsfristen udskydes i 2021
  • Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning
  • Midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye drifts midler
  • Forlængelse af forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
  • Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger
  • Ændret beskatningsgrundlag for firmabiler indføres gradvist fra juli 2021.


Bogen indeholder forklaringer og oversigter over mere end 200 skatteregler – og de mest komplicerede regler er suppleret med skemaer og diagrammer. I tilknytning til mange af reglerne er der endvidere beregningseksempler og henvisninger til love, bekendtgørelser, cirkulærer samt relevante domme og afgørelser.

SkatteMemo er dermed et praktisk anvendeligt værktøj, som henvender sig til alle, der vil have et hurtigt og præcist overblik over de gældende skatteregler.

SkatteMemo ajourføres af Business Development Manager Flemming L. Bach, Karnov Group Denmark A/S.

Bemærk

SkatteMemo kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.