SkatteMemo - Februar 2021
590,00 kr. 737,50 kr. inkl. moms

SkatteMemo er et alfabetisk minileksikon, der gennemgår de vigtigste regler, beløbsgrænser, procentsatser på skatteområdet. Der er specielt lagt vægt på nye skatteregler og nye skattedomme og afgørelser inden for det seneste år.

Af væsentlige ændringer i denne udgave kan nævnes:

  • Afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomhedsordningen fra 2021
  • DAC6 – grænseoverskridende ordninger
  • Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021
  • Skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021
  • Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til en fond fra 2021


Bogen indeholder forklaringer og oversigter over mere end 200 skatteregler – og de mest komplicerede regler er suppleret med skemaer og diagrammer. I tilknytning til mange af reglerne er der endvidere beregningseksempler og henvisninger til love, bekendtgørelser, cirkulærer samt relevante domme og afgørelser.

SkatteMemo er dermed et praktisk anvendeligt værktøj, som henvender sig til alle, der vil have et hurtigt og præcist overblik over de gældende skatteregler.

SkatteMemo ajourføres af Business Development Manager Flemming L. Bach, Karnov Group Denmark A/S.