Bog: Insolvensret - Gældssanering
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

Bogen præsenterer såvel kendte problemstillinger på gældssaneringsområdet som de nye regler - og behandler i tilknytning hertil skattemæssige problemstillinger

Reglerne om gældssanering og gældseftergivelse er ændret på væsentlige punkter i efteråret 2005. Bogen præsenterer såvel kendte problemstillinger på gældssaneringsområdet som de nye regler - og behandler i tilknytning hertil skattemæssige problemstillinger.

Opbygningen af bogen følger konkurslovens afsnit IV om gældssanering. Forfatteren tager afsæt i de ændrede regler omkring gældssaneringsinstituttet, der trådte i kraft 1. oktober 2005, og som er fulgt op af ændringer i opkrævningsloven og inddrivelsesvejledningen den 1. november 2005.

Af problemstillinger i bogen, der ikke i nævneværdigt omfang har været behandlet før, kan nævnes:

  • Medhjælpers habilitet, funktion og honorering
  • Præklusivt proklama, lokal annoncering
  • “Prøvelse” af fordringer
  • Husstandsbudgettet og modifikationerne heri
  • Håndtering af børns indtægter og børnerelaterede udgifter
  • Genoptagelse af gældssaneringssagen
  • Gældssanering umiddelbart efter betalingsstandsning
  • Iværksættergældssanering
  • Skat og gældssanering

Målgruppe

I kraft af sine mange referater af gældssanerings-kendelser er bogen særlig anvendelig for advokater, pantefogeder, revisorer og andre praktikere. Teoretikere kan via bogens mange noter få al relevant henvisning til litteratur på gældssaneringsområdet.

De andre bøger i serien

Insolvensret - Gældsanering er første bind i serien om insolvensret på tre bøger:

Om forfatteren

Jens Paulsen er advokat (H), medindehaver af Advokatfirmaet DAHL, Herning og forfatter til flere bøger om bl.a. insolvensret. Han har undervist i insolvensret på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og på en række kurser i forskelligt regi.