Abonnement på bog: Revisormanual 2020-2
470,00 kr. 587,50 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden (bemærk 2 årlige opdateringer i februar og august). Fristen for opsigelse er d. 31. december for ikke at modtage årets første udgave og d. 31. juli for ikke at modtage den anden udgave.

Revisormanual er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.

Manualen giver et hurtigt overblik og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanual udkommer to gange årligt i februar og august.

Revisormanual 2020-2

Denne udgave indeholder som vanligt de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

Alle love, der blev vedtaget før 26.06.20, er indarbejdet, og satser og regler er blevet ajourført.

Der er følgende væsentlige ændringer i udgaven:

  • Den nye ferielov er grundig beskrevet
  • De nyeste regler om seniorpension er indarbejdet
  • De væsentligste regler omkring Corona er beskrevet i et samlet afsnit, herunder reglerne om kompensation og tidsfrister mv.

Handelsværdi pr. 19.05.93

Rettelsesblad pr. 21.12.2020