bog: Grundlæggende Skatteret 2019
712,00 kr. 890,00 kr. inkl. moms

Grundlæggende Skatteret indeholder en solid gennemgang af skatterettens grundprincipper samt en nærmere fremstilling af reglerne om beskatning af fysiske personer, beskatning af erhvervsdrivende, kapitalgevinstbeskatning, beskatning af selskaber m.v.

Bogen ajourføres årligt og udkommer i begyndelsen af hvert kalenderår.

Målgruppe

Grundlæggende Skatteret anvendes som lærebog af jura- og revisionsstuderende. 

Bogen er også velegnet som håndbog til alle, der har brug for en let og overskuelig introduktion til skatteretten.

Om forfatterne

Henrik Dam er rektor ved Syddansk Universitet, dr.jur., ph.d.

Henrik Gam er dommer ved Østre Landsret, lic.jur.

Kjeld Hemmingsen er tidligere professor i skatteret ved CBS.

Jacob Graff Nielsen er dekan og professor i skatteret ved Københavns Universitet, ph.d.