Bog: Momsmanual 2023-1
570,00 kr. 712,50 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2023-1

Den er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted siden sidste udgave.

Ved redaktionens af­slutning er lovforslaget om indførelse af momspligt for kunstneres royaltyindtægter fra salg af rettigheder til værker mv., som blev nedstemt før folketingsvalget, endnu ikke vedtaget, men forventes genfremsat og vedtaget i den kommende periode.

I tilknytning til lovforslaget er den særlige praksis for undervisning i legemsøvelser og for køreskolers undervisning i forbindelse med erhvervskørekort blevet anfægtet grun­det afgørelser fra EU-domstolen. Skattestyrelsen overvejer de nødvendige ændringer, og har haft et styresignal i høring, som vil indebære momspligt. Samtidig er der sendt 3 andre styresignaler i høring, som alle vedrører uddannelse og undervisning. De en­delige styresignaler er ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning, bl.a. grundet et ønske om en komparativ analyse af uddannelses- og undervisningsfritagelsen i andre EU-lande. Det forventes, at Skatteministeriet gennemfører denne undersøgelse i foråret 2023, hvorefter styresignalerne vil blive tilrettet og offentliggjort.

Med styresignalerne er der lagt op til markante ændringer af praksis vedrørende ud­dannelse og undervisning. Det gælder ikke kun ophævelsen af momsfritagelsen for legemsøvelser (fitnesscentre, private yogainstruktører m.fl.), men så sandelig også ind­førelse af momspligt for specialiseret undervisning. Styresignalerne er omtalt i nærvæ­rende udgave, men forventes væsentligt uddybet i næste udgave.

Endelig er der sket en ændring af Opkrævningsloven, som betyder at en virksomhed skal betale renter, hvis der indsendes en efterangivelse, som betyder at virksomheden skal efterbetale moms for tidligere perioder. Ganske opsigtsvækkende vender reglerne kun den ene vej, idet en virksomhed, som skal have udbetalt et for meget betalt moms­beløb vedrørende tidligere perioder, ikke vil modtage rentegodtgørelse, som man el­lers gør det i fx Sverige.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige fortolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover er der kommet en del interes­sante afgørelser indenfor andre områder bl.a. kryptovaluta, opladning af elbiler, drift af elladestandere samt moms af parkeringsafgift.

 

Momsmanualen udkommer 2 gange om året i februar og august.