Bog: Momsmanual 2019
475,00 kr. 593,75 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2019 er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted i årets løb – et år med en del interessante lovændringer, styresignaler og principielle afgørelser.

Senest er der udsendt styresignaler vedrørende EU-domstolens dom i ATP-sagen. Det er et styresignal med væsentlige konsekvenser for pensionsbranchen og for en væsentlig del af deres underleverandører, som fremover kan fakturere deres ydelser uden moms, ligesom der kan foretages regulering 10 år tilbage.

Derudover har man implementeret EU´s voucherdirektiv, som betyder ændrede retningslinjer for salg af gavekort, tilgodehavebeviser o.lign. Ikrafttræden er udsat til 1. juli 2019. Det positive er, at gavekort mv. herefter håndteres ensartet i samtlige EU-lande.

Mængden af afgørelser, ikke mindst bindende svar, vedrørende fast ejendom er fortsat stor, og der sker fra tid til anden ændringer og præciseringer af praksis.