Bog: Skatteretten 1
1.364,00 kr. 1.705,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer.

Skatteretten 1 udkommer nu i 8. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning. Skatteretten 1, 8. udgave udkommer 1. september 2018, medens Skatteretten 2, 8. udg., som følge af forestående ny lovgivning, er planlagt til udgivelse 1. februar 2019.

Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten:

 • Skattesystemet
 • Skatteberegning og opkrævning
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Subjektiv skattepligt
 • Familiebeskatningen
 • Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning.

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Målgruppe

Skatteretten 1 har til hensigt at udgøre en håndbog for advokater, revisorer, skattemyndigheder og andre praktikere, og tjener som grundlag for undervisningen i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

 • Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Professor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
 • Partner, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.