Bog: Dødsbobeskatning

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

748,00 kr. 935,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

En samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret

De senere år er retsområdet omkring dødsbobeskatning blevet ændret på en række punkter, herunder blandt andet i reglerne om succession. Tilsvarende er der på en række områder kommet yderligere fortolkningsbidrag i kraft af myndighedernes og domstolenes praksis.

Bogen, Dødsbobeskatning, foreligger nu i 6. udgave og gennemgår bl.a. følgende:

  • Anmeldelse af dødsfald og boets behandlingsmåde
  • Uskiftet bo
  • Boudlæg
  • Skattepligtige og skattefritagne boer
  • Beskatning ved udlodning og salg
  • Beskatning af den længstlevende ægtefælle og arvinger
  • Dobbeltbeskatning
  • Boopgørelsen
  • Genoptagelse
  • Hæftelse, efterbetaling og præklusion

Målgruppe

En velegnet håndbog for advokater, revisorer, medarbejdere i Skatteforvaltningen og andre praktikere. I kraft af bogens lettilgængelige sprog henvender den sig også til andre mere alment interesserede.

Om forfatteren

Karsten Gianelli er cand.jur., advokatuddannet og skatterådgiver hos Beierholm.