Bog: Skattevejledning 2022
900,00 kr. 1.125,00 kr. inkl. moms

Skattevejledning 2022 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten.

Denne 26. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. 

Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger.

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret.

Om forfatterne

Ole Aagesen er skatterevisor og ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København.

Erik Høegh er ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet.

Jens Møller er statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.

______________________________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Indkomst som lønmodtager

Kapitel 2 - Kapitalindtægter og -udgifter

Kapitel 3 - Den selvstændigt erhvervsdrivende

Kapitel 4 - Skattemæssige afskrivninger

Kapitel 5 - Kapitalgevinster og -tab

Kapitel 6 - Interessentskaber og kommanditselskaber

Kapitel 7 - Virksomhedsomdannelse

Kapitel 8 - Omstrukturering af selskaber Fusionsskatteloven

Kapitel 9 - Insolvens og rekonstruktion

Kapitel 10 - Subjektiv skattepligt og international skatteret

Kapitel 11 - Pensionsbeskatningsloven

Kapitel 12 - Generationsskifte

Kapitel 13 - Boafgiftsloven

Kapitel 14 - Aktieselskabsbeskatning