Generationsskifte & strukturering

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

474,00 kr. 592,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen er en værktøjskasse med rammebetingelser for generationsskifter skrevet af en praktiker til brug for virksomhedsejere.

Ved at læse bogen kan ejerlederen få et overblik og gode råd i forhold til relevante temaer, som f.eks. strukturering af virksomheden inden overdragelsen, fastsættelse af virksomhedens værdi og finansiering af generationsskiftet. Endvidere kommer vi rundt om forberedelsen og gennemførelsen af et ejerskifte, hvor hele familien tænkes ind. Målsætningen er at inspirere virksomhedens ledelse og bestyrelsesmedlemmer til at forberede gode ejerskifter og give et bud på, hvorledes dette arbejde gribes an.

SAGT OM BOGEN:

"Ejerlederen får ikke kun indblik i de skatteretlige betingelser, men andre relevante emner i forbindelse med overdragelsen som eksempelvis værdifastsættelse, arveret og finansiering behandles også. Kim Pedersen skriver tillige om nogle af de øvrige begreber, der indgår i forhandlingerne forud for overdragelsen såsom fortrolighedsaftale og due diligence. Giv bogen til en ejerleder, som måske ikke er helt klar til at sælge, men som trænger til et skub og gode råd forud for generationsskiftet, herunder til hvordan virksomheden generelt kan forberedes, så den fremstår mere attraktivt for en køber."

Uddrag af omtale skrevet af Henrik Carmel i tidsskriftet Signatur nr. 2, maj 2017, side 58.

Om forfatteren

Forfatteren Kim Pedersen er advokat og partner i SIRIUS Advokater. Han har betydelig erfaring med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder. Han arbejder blandt andet med generationsskifter og køb/salg af virksomheder ligesom han deltager i bestyrelsesarbejde i virksomheder, som skal klargøres til et ejerskifte. I henved 30 år har han arbejdet med skatte- og afgiftsret og er bl.a. formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet.