Generationsskifte og strukturering
456,00 kr.

Bogen er en værktøjskasse med rammebetingelser for generationsskifter skrevet af en praktiker til brug for virksomhedsejere.

Ved at læse bogen kan ejerlederen få et overblik og gode råd i forhold til relevante temaer, som f.eks. strukturering af virksomheden inden overdragelsen, fastsættelse af virksomhedens værdi og finansiering af generationsskiftet. Endvidere kommer vi rundt om forberedelsen og gennemførelsen af et ejerskifte, hvor hele familien tænkes ind. Målsætningen er at inspirere virksomhedens ledelse og bestyrelsesmedlemmer til at forberede gode ejerskifter og give et bud på, hvorledes dette arbejde gribes an.

Om forfatteren

Forfatteren Kim Pedersen er advokat og partner i SIRIUS Advokater. Han har betydelig erfaring med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder. Han arbejder blandt andet med generationsskifter og køb/salg af virksomheder ligesom han deltager i bestyrelsesarbejde i virksomheder, som skal klargøres til et ejerskifte. I henved 30 år har han arbejdet med skatte- og afgiftsret og er bl.a. formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet.

Uddrag af bogen