e-handel - Praktisk jura for erhvervsdrivende
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Elektronisk handel – e-handel – er et område, hvis udbredelse og betydning bliver større og større. Samtidig konkluderer undersøgelser gang på gang, at danske virksomheder ikke er gode nok til at efterleve reglerne på området. Bogen behandler de praktiske problemstillinger, der typisk opstår, når virksomheder etablerer og driver en e-handels-løsning.

Bogen behandler bl.a. emner som:

  • E-handelslovens regler
  • Forbrugeraftalelovens fjernsalgsregler
  • Ansvaret for indholdet på hjemmesiden
  • Markedsføring
  • Aftaleindgåelse
  • Betaling
  • Persondatabeskyttelse
Herudover berøres salg til udlandet og salg via mobilterminaler.

Denne 2. udgave baserer sig på en række nyere lovændringer, der har fået indflydelse på e-handel i Danmark.

Målgruppe

Bogen henvender sig til jurister og andre, f.eks. revisorer, offentlige myndigheder, reklamebureauer og webbureauer, der i det daglige beskæftiger sig med e-handels-løsninger.

Om forfatterne

Peter Fogh Knudsen er kundeambassadør hos teleselskabet 3 og ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i faget forbrugerret. Han har tidligere været leder af Forbruger Europa, hvor han har beskæftiget sig meget med e-handel på tværs af EU’s grænser, ligesom han har været ansat i Forbrugerstyrelsen, hvor han bl.a. var med til at udarbejde de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet.

Thomas Munk Rasmussen er advokat i Delacour Dania. Han har igennem flere år beskæftiget sig med it- og immaterialretlige emner, herunder e-handel. Han har været med til at skrive bogen ”Domænenavne – en juridisk håndbog” og er desuden ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i faget European E-commerce Law.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Generelt om e-handel i Danmark
Kapitel 3 - Lovgivning om e-handel
Kapitel 4 - Generelle overvejelser før etablering af e-handelsløsningen
Kapitel 5 - Ansvarsretlige problemstillinger
Kapitel 6 - Generelle oplysningsforpligtelser
Kapitel 7 - Markedsføring på hjemmesiden
Kapitel 8 - Salg på hjemmesiden
Kapitel 9 - Betaling på hjemmesiden
Kapitel 10 - Indsamling og registrering af oplysninger om køber
Kapitel 11 - Efter salget
Kapitel 12 - Salg til udlandet
Kapitel 13 - Særligt om mobilterminaler