Transaktioner i selskaber - selskabsret, regnskab og skat
1.194,00 kr. 1.492,50 kr. inkl. moms

Få en tværgående og illustrativ gennemgang af transaktioner formidlet af erfarne eksperter

Formålet med denne bog er at give indsigt i de mange muligheder, som grænsefladerne mellem årsregnskabsloven og selskabsloven giver for virksomheder og rådgivere i forbindelse med selskabers stiftelse, opkøb, fusion, spaltning m.v.

Med en omfattende samling af eksempler fra virkeligheden, der illustrerer brugen af reglerne – og ikke mindst grænseområderne – kan bogen bruges til at løse mange problemstillinger, der melder sig i praksis ved transaktioner (i bred forstand) i et selskab.

Bogen inddrager praksis fra Erhvervsstyrelsen, domstolene og landsskatteretten og er derfor anvendelig, hvis man arbejder med køb og salg af virksomheder, etablering af nye selskaber og i det hele taget søger efter muligheder for at skabe frie reserver til f.eks. udbytte, lovlig selvfinansiering, debt push down, etc.

Bogens kapitler er emneinddelt i forhold til typer af transaktioner. Forfatterne har desuden lagt vægt på også at beskrive de skattemæssige aspekter ved selskabsretlige transaktioner, placeret i forlængelse af regnskab og selskabsret inden for de enkelte kapitler.

SAGT OM BOGEN:

“Der sker med sådan en fremstilling lige præcis det, man som underviser og rådgiver altid har kunnet ønske sig: At man gennem en overskuelig og systematisk gennemtænkt fremstilling opnår et helhedsbillede, som sætter én i stand til at overskue konsekvenserne af ens handlinger.”
- Uddrag af anmeldelse i Ugeskrift for retsvæsen, nr. 48.

 

Målgruppe

Bogens formål er at vise praktiske løsninger på praktiske problemer. Den henvender sig til revisorer, advokater, banker, kapitalfonde og andre, der arbejder aktivt med virksomheders finansiering og kapitalberedskab.

Om forfatterne

Henrik Steffensen, partner i og leder af PwC Danmark’s faglige afdeling indenfor regnskab, selskabsret og revision (Assurance & Accounting Services). Er tidligere chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) og en af hovedkræfterne bag årsregnskabsloven fra 2001. Indgår i dag som partner i PwC’s globale IFRS-netværk og arbejder endvidere med selskabslovgivning, køb og salg af virksomheder og i det hele taget transaktioner i selskaber i bred forstand.

Lars Bunch er kontorchef i Erhvervsstyrelsen med ansvar for bl.a. for administrationen i henhold til selskabslovgivningen. Han er en af hovedkræfterne bag selskabsloven fra 2009.

Jan-Christian Nilsen er chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen med speciale i regnskabsret. Har deltaget i udformningen af årsregnskabsloven fra 2001 og stort set samtlige senere ændringer hertil. Har endvidere det faglige ansvar for styrelsens betjening af det Finansielle Råds kontrol med regnskaberne for de børsnoterede virksomheder. Han har også i de seneste 20 år beskæftiget sig med visse selskabsretlige problemstillinger, med fokus på aktionærlån og selvfinansiering.

Thomas Booker er blandt andet leder af PwC Aarhus’ afdeling for beskatning af fast ejendom. Er tidligere konstitueret landsdommer i Østre Landsret samt leder af skatteafdelingen i advokatfirmaet Danders & More. Ud over arbejdet som leder af afdelingen for beskatning af fast ejendom, arbejder han med rådgivning om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning, etablering af holdingselskaber samt førelse af skattesager ved de administrative myndigheder, herunder Landsskatteretten.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Stiftelse af selskaber
Kapitel 2 - Kapitaltilgang i selskaber
Kapitel 3 - Kapitalafgang i selskaber
Kapitel 4 - Udlån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer
Kapitel 5 - Selvfinansiering
Kapitel 6 - Omdannelse af selskaber
Kapitel 7 - Fusion og spaltning af selskaber
Kapitel 8 - Opløsning af selskaber