Bog: Revisorloven med kommentarer
896,00 kr.

Bogen gennemgår reglerne i revisorloven

Den finansielle krise og de seneste års erhvervsskandaler har vist, hvor afhængige vi fortsat er i samfundet af at kunne lægge revisors erklæringer til grund for en lang række vigtige beslutninger.

Bogen gennemgår reglerne i revisorloven:
Den nye revisorlov fra juni 2008 viderefører i stor udstrækning bestemmelserne i den tidligere lov, men indeholder også flere væsentlige ændringer ligesom den indfører helt ny bestemmelser. Det har skabt behov for en ny udgave af bogen.

De nye regler vedrører især:

  • Ændring af lovens anvendelsesområde
  • Indførelse af helt nyt krav om obligatorisk efteruddannelse
  • Gennemsigtighedsrapport og revisionsudvalg
  • Etablering af et egentligt offentligt tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder