Bog: Lov om finansiel virksomhed, 3. udgave
1.796,00 kr. 2.245,00 kr. inkl. moms

4. udgave af bogen Lov om finansiel virksomhed er i produktion og forventes at komme på lager ultimo august 2019.

Et praktisk og detaljeret opslagsværk.

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 3. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 3. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves at EU forordninger i et større antal nu har afløst eller suppleret dele af loven. Disse forordninger er omtalt nærmere i bogen. Bogen findes også i en onlineversion, som opdateres løbende.

Lov om finansiel virksomhed findes også som et Online modul. Læs mere her.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og har siden 2015 været vicedirektør i Finanstilsynet, hvor han bl.a. arbejder med regulering, governance og forbrugerspørgsmål. Han har tidligere arbejdet som advokat, været anset i den finansielle sektor samt været direktør for Pengeinstitutankenævnet. Umiddelbart inden sin ansættelse i Finanstilsynet var Thomas konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand.jur. og har siden 2007 været kontorchef i Finansrådet, hvor hun arbejder med værdipapirhandelsområdet, herunder investorbeskyttelse både nationalt og internationalt. Merete Hjetting har tidligere været ansat som kontorchef i Realkreditkreditrådet ligesom hun i en årrække var ansat i Finanstilsynet, hvor hun arbejdede med regulering af og tilsyn med værdipapirhandlere og internationalt arbejde på værdipapirhandelsområdet.

Marianne Simonsen er cand.jur. og vicedirektør i Finansiel Stabilitet, hvor hun har ansvaret for jura, kommunikation og likvidation. Hun har tidligere været Chief Compliance Officer i FIH Erhvervsbank A/S, ligesom hun i en længere årrække har æret ansat i Finanstilsynet, hvor hun beskæftigede sig med regulering af og tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber, forbrugerretlige forhold samt internationalt arbejde på disse områder."

Malene Stadil er cand.jur. og underdirektør i Danske Bank og har været i Danske Bank koncernen siden 2007. I den periode har hun beskæftiget sig med alle dele af den finansielle regulering. Inden hun kom til Danske Bank var hun ansat i Finanstilsynet, senest som underdirektør og chef for juridisk kontor og før da arbejdede hun som advokat. Malene Stadil har endvidere været eksternt ansat i en længere årrække på Københavns Universitet og være forfatter til forskellige udgivelser indenfor det finansielle område.