Håndbog om køb af lægepraksis
362,00 kr. 452,50 kr. inkl. moms

Køb af lægepraksis er på alle måder en stor investering, både rent økonomisk, men også når det gælder den fremtidige arbejdsglæde

Denne håndbog samler et bredt udvalg af relevant viden om køb og etablering af en lægepraksis - med det formål at hjælpe læger sikkert gennem købets mange forskellige faser.

Bogen kommer blandt andet ind på:

  • Praksisformer
  • Kultur og organisation
  • Prisfastsættelse
  • Finansiering og økonomistyring
  • Valg af virksomhedsform
  • Regelgrundlag for handler
  • Købekontrakten
  • Interessentskabskontrakten

SAGT OM BOGEN:

“…en overskuelig introduktion og relevant gennemgang af de praktiske udfordringer ved køb af praksis.”

- Uddrag fra anmeldelse i Practicus, December 2013

Om forfatterne

Gitta Trier er alment praktiserende læge og har været det i 11 år i en kompagniskabspraksis, som også er en del af en samarbejdspraksis. Ud over praktisk erfaring ved eget praksiskøb, udvidelser i og ledelse af egen praksis, har hun taget en diplomuddannelse i ledelse.

Michael Fuchs er selvstændig advokat i Michael Fuchs advokatfirma. Han beskæftiger sig med lægers retsforhold. Han har ligeledes bistået adskillige købere ved deres køb af almen lægepraksis, og i den forbindelse forhandlet og rådgivet ved indgåelse af købekontrakter, interessentskabskontrakter mv.

Troels Løvschall virker som statsautoriseret revisor og er partner i Deloitte, hvor han har mange køberlæger som kunder. Han hjælper læger med udarbejdelse af regnskaber og løbende økonomisk og skattemæssig rådgivning, ligesom han rådgiver disse i forbindelse med køb af lægepraksis.

Sten Peters arbejder som statsautoriseret revisor og er partner i Deloitte, hvor han har mange køberlæger som kunder. Han hjælper læger med udarbejdelse af regnskaber og løbende økonomisk og skattemæssig rådgivning, ligesom han rådgiver disse i forbindelse med køb af lægepraksis.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Den bedste praksis
Kapitel 2. Hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du vælger praksis?
Kapitel 3. Find en praksis med den kultur, som passer til dig
Kapitel 4. Det analytiske praksisbesøg
Kapitel 5. Næste skridt i købsprocessen
Kapitel 6. Gennemgang af materiale fra praksis
Kapitel 7. Prisfastsættelse
Kapital 8. Finansiering af praksiskøbet
Kapitel 9. Overvejelser omkring økonomistyring og budgetter
Kapitel 10. Valg af virksomhedsform
Kapitel 11. Formelle krav
Kapitel 12. Regelgrundlag for handler
Kapitel 13. Købekontrakten
Kapitel 14. Interessentskabskontrakt
Kapitel 15. Personlige forhold
Kapitel 16. Overvejelser før og efter