Bog: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS
1.530,00 kr. 1.912,50 kr. inkl. moms

Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne.

Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere som et nyttigt supplement til de meget omfattende IFRS-manualer, som er udgivet af de globale revisionsfirmaer.

Forfatterne gennemgår i bogen det efterhånden omfattende antal internationale regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (SIC og IFRIC). I forhold til tidligere udgaver er der indarbejdet endnu flere praktiske eksempler, som illustrerer anvendelsen af reglerne.

Herudover beskriver forfatterne forskellene mellem IFRS og årsregnskabsloven, også vedrørende de tre nye standarder, IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16. Forskellene er overskueligt opstillet, så virksomheder, der skal overgå til IFRS, hurtigt kan danne sig et overblik.

Det har været et hovedsigte at sikre, at bogen er forståelig for alle, der anvender IFRS i praksis – og således ikke kun for dem, der i forvejen har et dybdegående kendskab til IFRS. Beskrivelserne tager bl.a. afsæt i forfatternes meget omfattende erfaring indenfor IFRS.

Nyt i 5. udgave
Denne udgave indeholder meget omfattende beskrivelser af de tre nye, store standarder - IFRS 9 om finansielle instrumenter, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder og IFRS 16 om leasing. Disse standarder er tillige rigt illustreret med eksempler. Standarderne er de mest betydelige, der længe er udstedt af IASB, og de træder i kraft i henholdsvis 2018 og 2019. Herudover er som noget nyt indarbejdet en lang række afgørelser vedrørende IFRS, der er truffet af ESMA (European Securities and Markets Authority), der er det EU-organ, som træffer officielle afgørelser om anvendelse af IFRS i EU.

Målgruppe
Bogen retter sig primært mod regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder eller større virksomheder og kan samtidig være en hjælp for virksomheder, der er ved at overgå til - eller allerede er overgået til – at aflægge årsrapport efter IFRS. Desuden er bogen velegnet for revisorer og andre rådgivere. Studerende kan også have glæde af bogen som en praktisk indføring i brugen af de internationale regnskabsstandarder i dansk regnskabsaflæggelse.

Om forfatterne
Forfatterne er Henrik Steffensen, partner og leder af PwC’s faglige afdeling, Jan Fedders, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling og Kim Tang Lassen, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling. De har alle arbejdet med IFRS i samlet mere end 50 år.”