Bog: Revisorhåndbøgerne 2023 pakke - Abonnement
3.410,00 kr. 4.262,50 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 30. juni i det år opsigelse skal have virkning

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Regnskab giver dig viden om regnskabsaflæggelse, bogføring, nøgletal, analyse af danske årsregnskaber mv.

Revisorhåndbogen - Revision giver dig viden om gældende revisorlovgivning, kvalitetskontrol, revisionsstandarder og -udtalelser, retningslinjer for revisors etiske adfærd mv.

*Bemærk

Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbøgerne - abonnement på pakke udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.