Revisorhåndbogen 2020 - Regnskab
1.440,00 kr. 1.800,00 kr. inkl. moms

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Regnskab omfatter årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser, bogføringsloven, den selskabsretlige lovgivning, herunder selskabsloven og en række bekendtgørelser og vejledninger til loven. Ligeledes indeholder bogen Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder samt Finansforeningens ”Recommendations and Financial Ratios” (nøgletalsvejledningen). 

Endvidere er optrykt en række af de EU-godkendte internationale standarder (IFRS). Yderligere indeholder håndbogen oversigter over gældende standarder og fortolkninger fra IASB og fra det europæiske børstilsynsorgan ESMA.

Se også Revisorhåndbogen 2020 - Revision.

Begge titler kan også købes som en samlet pakke i abonnement, læs mere her