PDF: Grundlæggende boligfinansering
348,00 kr. 435,00 kr. inkl. moms

OBS: Ved køb modtager du en separat mail med PDF filen samt en adgangskode for at åbne filen. PDF filen er personlig og må ikke deles, samt kan ikke printes. 

”Grundlæggende boligfinansiering“ indeholder en gennemgang af emner fra den oprindelige fælles uddannelse for elever i banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber – Finansuddannelsen. Bogen har til formål at give studerende på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning et supplement til ”Håndbog i boligfinansiering” og ”Tillæg til Håndbog i Boligfinansiering”, som særligt kan være en støtte for de, som (endnu) ikke i fuldt omfang har erfaringer og viden fra den praktiske del af uddannelsen. Det samme gælder for andre, der beskæftiger sig med finansiering af fast ejendom, og som vil have et mere grundlæggende kendskab til området.

”Grundlæggende boligfinansiering“ er opdelt i 2 dele. Del 1 beskæftiger sig med en række temaer inden for boligfinansiering set fra kundens synsvinkel, eksempelvis i relation til erhvervelse af fast ejendom ved køb eller nyopførelse, sagsforløb, finansieringsmuligheder og finansieringsvalg. Del 2 beskæftiger sig med temaer inden for boligfinansiering set fra bankers og realkreditinstitutters synsvinkel med henblik på at give læseren indsigt i de ekspeditioner, de juridiske spilleregler og den rådgivning af privatkunden, der er relevant i almindeligt forekommende forretninger på boligområdet.

Find bogen som PDF filen er lavet til her: 
https://shop.karnovgroup.dk/products/handbog-i-boligfinansiering_online
https://shop.karnovgroup.dk/products/handbog-i-boligfinansiering