Bog: Tillæg til Håndbog i boligfinansiering
162,00 kr. 202,50 kr. inkl. moms

OBS: Ved køb modtager du en separat mail med PDF filen samt en adgangskode for at åbne filen. PDF filen er personlig og må ikke deles, samt kan ikke printes. 

Tillægget, der opdateres løbende, indeholder en overordnet gennemgang af de væsentligste af de lovregler, som er relevante i forbindelse med fast ejendom, lige fra de lovregler, der regulerer erhvervelse og opførelse af byggeri, over den finansielle lovgivning til skatteregler i relation til erhvervelse, ejerskab og afhændelse af fast ejendom, herunder de nye boligbeskatningsregler.

Tillægget indeholder desuden en gennemgang af relevante handels- og finansieringsdokumenter, herunder formularer i HE-ordningen, DE’s købsaftale samt beskrivelse af diverse lånedokumenter og standardvilkår.

Endelig er der i tillægget afsnit, hvor der gives en opdatering på kredit- og udlånsprodukter og ændret lovgivning og praksis i forhold til Håndbogen.

 

Tillægget er ajourført pr. 28. september 2023.

 

Find bogen som tillægget er lavet til her: 
https://shop.karnovgroup.dk/products/handbog-i-boligfinansiering_online
https://shop.karnovgroup.dk/products/handbog-i-boligfinansiering